UCF voor een menswaardig Nederland!

UCF Logo small
voor een menswaardig Nederland!

Kies bewust, Kies UCF

UCF Logo small

De politiek van UCF is gericht op:
• Alle mensen: vrouwen, mannen, jongeren, kinderen, senioren.
• Goed  onderwijs inclusief  mensenrechten-  en  cultuureducatie.
• Burger- en politieke participatie op elk niveau.

Kies bewust, Kies UCF

Tegen rassendiscriminatie  --»   Kies bewust, Kies UCF   advert1 3

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie ( ICERD) is één van de belangrijkste mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn. Door de ratificatie door de Nederlandse Staat heeft zij zich verplicht tot de naleving van het Verdrag.

De Politiek heeft de plicht om vooral de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. Een grotere betrokkenheid op dit gebied van schoolbesturen, oudercommissies, jongerenwerkers is essentieel.


 

Tegen Afrofobie  --»   Kies bewust, Kies UCF    advert2 3

Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-2024 is een belangrijk instrument om onder meer de specifieke meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden met als doel om ze effectief te kunnen aanpakken. De introductie van het begrip ‘Afrofobie’ en de daaraan gekoppelde specifieke (gemeentelijke) beleidsmaatregelen en (monitoring)instrumenten net als ten aanzien van antisemitisme, islamfobie, homofobie, transgenderfofie, maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het VN-decennium met als positief effect het tegengaan van raciaal en etnisch profileren vooral bij politieoptreden.

 

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!