UCF voor een menswaardig Nederland!

UCF Logo small
voor een menswaardig Nederland!

Kies bewust, Kies UCF

UCF Logo small

De politiek van UCF is gericht op:
• Alle mensen: vrouwen, mannen, jongeren, kinderen, senioren.
• Goed  onderwijs inclusief  mensenrechten-  en  cultuureducatie.
• Burger- en politieke participatie op elk niveau.

Kies bewust, Kies UCF

Ubuntu Connected Front (UCF) geen zetels behaald voor deelname aan de nieuwe gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam.

“We zijn niet gekozen in de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam maar niet verslagen. We gaan buitenparlementair meedoen en staan in de startblokken. Onze rol is dus niet uitgespeeld. We gaan doen wat we hebben beloofd maar dan vanuit een andere positie: actiegerichte bewustzijnsbeweging, een peoples party. We zijn het groot avontuur voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen begonnen als graadmeter voor het zetten van vervolgstappen om volwaardig te kunnen meedoen. Er is heel veel ervaring opgedaan en dat gaan we inzetten. UCF gaat met vereende kracht verder werken aan het uitvoeren van haar missie.”

Dit zeggen vastberaden Iwan Leeuwin, lijsttrekker UCF Afdeling Amsterdam en Simão Miguel, lijsttrekker UCF afdeling Rotterdam.

Wat ging eraan vooraf?

Eind 2017 was het zover: de geboorte van de Landelijke Politieke Partij UCF , geïnitieerd door politicus Iwan Leeuwin. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 onder de naam FIL (Fractie Iwan Leeuwin) was geen optie. Dus moest er snel geschakeld worden. Verkenningen binnen en pogingen tot samenwerking met 2 andere politieke partijen hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd. De verschillen in standpunten van de partijen daargelaten. Er zat niets anders op dan een eigen koers te varen waarbij de wensen van de Afrikaanse diaspora gemeenschap(pen) in Nederland centraal hebben staan: het bevorderen van een samenleving die de mensheid bevestigt en de menselijkheid respecteert.

Dan kom je vooral uit op een:

  1. AGENDA waar de bestaande vooral de gevestigde politieke partijen niet of nauwelijks oog voor hebben: de bestrijding van de effecten van het verwerpelijke slavernijverleden en kolonialisme; van racisme, uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden, raciale profielen en taalgebruik. Het gebruik van de term Afrofobie om de meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden blijkt ook al taboe.
  1. AGENDA die het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst in diaspora centraal stelt. Je kunt immers niet gelijkwaardig deelnemen zonder inhaalslag, zonder positieve actie.
  1. AGENDA met als vertrekpunt de fundamentele rechten van de mens en de duurzame VN ontwikkelingsdoelen die vele beleidsgebieden voor het realiseren van een menswaardige samenleving omvat.

We hebben het dan over het bedrijven van politiek gebaseerd op het U-BUNTUISME die de naam van onze partij reflecteert.

We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is een peiling gehouden onder key personen uit de achterban. Ook zijn er deskundigen geraadpleegd, in binnen en buitenland. We hebben politieke partij programma’s geanalyseerd. Maar ook de politieke partijstructuren; de nationale, regionale en lokale politieke bestuursstructuren (inclusief de posities). We concludeerden een treurig beeld. Een ondervertegenwoordiging van in het bijzonder burgers van Afrikaanse afkomst in diaspora in de Nederlandse nationale, regionale en lokale politieke partijstructuren, politieke bestuursorganen. Kortom overal waar politieke besluitvorming tot stand komt. Specifieke acties die moeten leiden tot de verbetering van de positie van de meest gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland onder hen mensen van Afrikaanse afkomst in de diaspora ontbreken. Daar moest verandering in komen en wel op zo een manier dat het de zichtbaarheid van deze doelgroep in alle sectoren van overheid en gemeentebeleid ten goede komt.

UCF is serieus aan de slag gegaan in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Jammer genoeg het harde werken in drie maanden tijd is nog niet voldoende gebleken om één of meerdere zetels te bemachtigen. Maar we gaan door: buitenparlementair (de kiezers rekenen op ons); met de verdere opbouw van de partij, talentrecruitment, leden en sponsorwerving. We zijn al aan de slag met de UCF Jongeren en Studentenbeweging en met nog veel meer.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar allen die op UCF hun stem hebben uitgebracht. We zijn u zeer erkentelijk.

U kunt UCF steunen door lid te worden van de Partij.

Voor nadere informatie betreffende de inhoud van dit bericht: telefoon: 0681633567; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tegen rassendiscriminatie  --»   Kies bewust, Kies UCF   advert1 3

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie ( ICERD) is één van de belangrijkste mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn. Door de ratificatie door de Nederlandse Staat heeft zij zich verplicht tot de naleving van het Verdrag.

De Politiek heeft de plicht om vooral de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. Een grotere betrokkenheid op dit gebied van schoolbesturen, oudercommissies, jongerenwerkers is essentieel.


 

Tegen Afrofobie  --»   Kies bewust, Kies UCF    advert2 3

Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-2024 is een belangrijk instrument om onder meer de specifieke meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden met als doel om ze effectief te kunnen aanpakken. De introductie van het begrip ‘Afrofobie’ en de daaraan gekoppelde specifieke (gemeentelijke) beleidsmaatregelen en (monitoring)instrumenten net als ten aanzien van antisemitisme, islamfobie, homofobie, transgenderfofie, maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het VN-decennium met als positief effect het tegengaan van raciaal en etnisch profileren vooral bij politieoptreden.

 

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!