UCF voor een menswaardig Nederland!

 • UbuntuConnectedFront(UCF)geen zetels behaald voor deelname aan de nieuwe gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam.

  “We zijn niet gekozen in de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam maar niet verslagen. We gaan buitenparlementair meedoen en staan in de startblokken. Onze rol is dus niet uitgespeeld. We gaan doen wat we hebben beloofd maar dan vanuit een andere positie: actiegerichte bewustzijnsbeweging, een peoples party. We zijn het groot avontuur voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen begonnen als graadmeter voor het zetten van vervolgstappen om volwaardig te kunnen meedoen. Er is heel veel ervaring opgedaan en dat gaan we inzetten.UCFgaat met vereende kracht verder werken aan het uitvoeren van haar missie.”

  Dit zeggen vastberaden Iwan Leeuwin, lijsttrekker UCFAfdeling Amsterdam en Simão Miguel, lijsttrekker UCFafdeling Rotterdam.

 • UCF aanwezig bij mars tegen racisme

  Politieke partij UCF Ubuntu Connected Front op de Dam in Amsterdam tijdens de Demonstratie tegen racisme.
  UCF doet mee met de verkiezingen in Amsterdam Lijst 15 en in Rotterdam lijst 17.

  Heb besef stem 21 maart op UCF!


   

 • massa meetingmars

   

 •  

  Verkiezingsprogramma UCF Rotterdam

  Specifieke Speerpunten UCF Rotterdam

  Hieronder staan de 8 speerpunten voor Rotterdam en een aantal concrete acties die wij willen realiseren.

  1.   Meer werkgelegenheid
  2.   Meer ondernemerschap
  3.   Nieuw woonbeleid
  4.   Meer inkomen
  5.   Schoon Rotterdam
  6.   Onderwijs
  7.   Minder schulden
  8.   Internationaal

  * de uitgebreide standpunten & verkiezingsprogramma

 • VERKIEZINGSPROGRAMMAUCF AMSTERDAM

  Voor UCF Amsterdam gelden de volgende uitgangspunten

  Grondbeginselen vanUCF zijn gestoeld op de UBUNTU filosofie en op een samenleving:

  • Die burgers in hun mensheid bevestigt en hun menselijkheid respecteert.
  • Waar alle burgers, kunnen genieten van alle fundamentele rechten van de mens (culturele, vrouwen- en mannen-, senioren-, kinder-, arbeiders-, migranten, vluchtelingen-, politieke rechten en de rechten van mensen met een beperking).
  • Waar oog is voor de effecten van de Nederlandse trans-Atlantische slaven/mensenhandel, slavernij en kolonialisme.
  • Waar geen plaats is voor racisme, institutionele uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid als de belangrijkste veroorzakers van de achterstelling van bepaalde groepen burgers. Onder die groepen bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst.

Flyers kandidaten

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!