UCF voor een menswaardig Nederland!

VERKIEZINGSPROGRAMMA UCF AMSTERDAM

Voor UCF Amsterdam gelden de volgende uitgangspunten

Grondbeginselen van UCF zijn gestoeld op de UBUNTU filosofie en op een samenleving:

  • Die burgers in hun mensheid bevestigt en hun menselijkheid respecteert.
  • Waar alle burgers, kunnen genieten van alle fundamentele rechten van de mens (culturele, vrouwen- en mannen-, senioren-, kinder-, arbeiders-, migranten, vluchtelingen-, politieke rechten en de rechten van mensen met een beperking).
  • Waar oog is voor de effecten van de Nederlandse trans-Atlantische slaven/mensenhandel, slavernij en kolonialisme.
  • Waar geen plaats is voor racisme, institutionele uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid als de belangrijkste veroorzakers van de achterstelling van bepaalde groepen burgers. Onder die groepen bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst.

Afdeling UCF Amsterdam

Voor een menswaardig Amsterdam

UCF Amsterdam
Kandidatenlijst nr. 15
1 Leeuwin, Iwan, W. LIJSTTREKKER.
2 Kabamba, Carla, K.E.
3 Koorndijk, Kwasi, M. F. R.
4 Muntslag, Emy, R.
5 Roseval, Walter, R.
6 Vreden, Gladys, R.R.
7 Cairo, Bryan, M.
8 Ackah, Susana, N.
9 Wielingen, Gerrit A. (bekend als Alfons)
10 Balker, Iwan, W.
11 Otadaferua, Noble. M. C.
12 Levant, Altagracia, A.
13 Ogbuli, Francis.
14 Azih, Evelyn, U.

UCF Amsterdam

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!