UCF voor een menswaardig Nederland!

 

Verkiezingsprogramma UCF Rotterdam

Specifieke Speerpunten UCF Rotterdam

Hieronder staan de 8 speerpunten voor Rotterdam en een aantal concrete acties die wij willen realiseren.

1.   Meer werkgelegenheid
2.   Meer ondernemerschap
3.   Nieuw woonbeleid
4.   Meer inkomen
5.   Schoon Rotterdam
6.   Onderwijs
7.   Minder schulden
8.   Internationaal

* de uitgebreide standpunten & verkiezingsprogramma

Menswaardig Rotterdam
U
CF wil bouwen aan een menswaardiger en rechtvaardiger Rotterdam waar meer werkgelegenheid respectievelijk arbeidsplaatsen worden gerealiseerd, ondernemerschap gestimuleerd wordt, een nieuw woonbeleid aan te pas komt, waar mensen schuldvrij leven, een menswaardige Zorg hoog in het vaandel staat en waar de multiculturele en multiraciale samenleving nog meer tot haar recht komt.

Een schoner Rotterdam
De planeet is nog nooit zo bedreigd geweest als in de antroposcene. De tijdperk van de mens is erg desastreus gebleken voor de bijna gehalveerde dierenpopulatie en insecten en vervuiling van land, water en lucht. Wij moeten nu ingrijpen en deze verwoesting omzetten in duurzame ontwikkeling.

Vrede en veiligheid
UCF gelooft in een stad waar criminaliteit verminderd en waar onder elkaar meer solidariteit ontstaat. De nobele droom van wereldvrede kan alleen bereikt worden wanneer elk huishouden vrede kent. Om die reden zijn vrede en veiligheid belangrijke thema’s in het programma.

Multiculturele samenleving
Rotterdam heeft met meer dan 160 nationaliten een grote concentratie van mensen die uit vele hoeken van de wereld vandaan komen. Een gemeente met zo veel diversiteit kent ook haar uitdagingen op het gebied van begrip voor elkaar. UCF wil aan een Rotterdam bouwen waar een ieder zich thuis voelt en waar diversiteit als kracht wordt gezien en wordt omarmd.

Internationale samenwerking
S
tedenbanden
U
CF zet in op stedenbanden zowel binnen als buiten de Europese Unie. Voordelen hiervan zijn onder andere kennisverruiming, uitwisselingsprojecten en economische vooruitzichten. Het realiseren van de Gemeentelijk Diasporabeleid maakt onderdeel uit van deze activiteit

 

UCF Rotterdam

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!